Mistä on kyse?

Lue lisää »

Tervetuloa hevosavusteisen vuorovaikutusvalmennuksen maailmaan!

E-Quality Oy tarjoaa koulutuskokonaisuuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, sekä hevosalan ammattilaisille.

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on antaa valmiudet hevosavusteisen vuorovaikutusohjauksen soveltamiseen omassa ohjaus- opetus- tai kuntoutustyössä. Tavoitteena on tukea vuorovaikutustaitojen kehittymistä hevosen kanssa ja hevosen avulla, psyykkistä hyvinvointia edistämällä.

Koulutuksissa painotetaan oppimisen, psyykkisen kasvun ja eettisen hevostaidon merkitystä. Toiminta perustuu laajaan tietoon ja ymmärrykseen sekä ihmisen että hevosen oppimisesta, vuorovaikutuksesta ja sosiaalisista tarpeista.

Peruskurssi antaa perusvalmiudet hevosavusteisen psykososiaalisen ohjaustyön tekemiseen ja mahdollisuuden syventää osaamistaan hevosavusteiseen vuorovaikutusvalmennukseen tai –terapiaan. Jatkokurssi syventää opittua, antaa uusia työkaluja ja auttaa työnohjauksessa.

Hae peruskurssille täältä »

Lue lisää mistä on kyse? »
Hevosavusteinen vuorovaikutus

" Hevosavusteista vuorovaikutus­valmennusta "

Mistä on kyse?

Kyseessä on täysin uusi koulutusmuoto, josta järjestettiin ensimmäinen pilottiryhmäkoulutus vuonna 2014.

  • Työvälineitä sopivan peruskoulutuksen (sosiaali,- terveys-, kasvatus- tai/ja hevosalan koulutus) omaaville ammattilaisille, jotka asiakastyössään edistävät vuorovaikutustaitojen kehittymistä.
  • Peruskurssi ei anna terapeutin tms. ammattinimikettä, vaan menetelmällisiä työkaluja joita voi hyödyntää omassa työssään.
  • Halutessaan peruskurssin suorittanut voi käyttää nimikettä hevosavuisteisen vuorovaikutustoiminnan ohjaaja. Peruskurssin jälkeen oppilaalla on mahdollisuus syventäviin jatko-opintoihin. Jatkokurssin suorittanut voi käyttää nimikettä hevosavusteinen vuorovaikutusvalmentaja.
Lue lisää

Kurssit 2016

E-Quality Oy tarjoaa koulutuskokonaisuuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, sekä hevosalan ammattilaisille.

Peruskurssit antavat perusvalmiudet hevosavusteisen psykososiaalisen ohjaustyön tekemiseen ja mahdollisuuden syventää osaamistaan hevosavusteiseen vuorovaikutusvalmennukseen tai –terapiaan. Jatkokurssi syventää opittua, antaa uusia työkaluja ja auttaa työnohjauksessa. Kyseessä ei ole ammatillinen koulutus, vaan kokonaan uudenlainen menetelmäkoulutus.

ILMOITTAUTUMINEN UUSILLE KURSSEILLE PÄÄTTYY 1.3.!

Hae kursseille täältä