Kurssit 2016

E-Quality Oy tarjoaa koulutuskokonaisuuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, sekä hevosalan ammattilaisille.

Vuonna 2016 tarjolla on hevosavusteisen vuorovaikutusvalmennuksen peruskursseja sekä hevos- että sote-alan ammattilaisille, sekä keväällä alkava jatkokurssi peruskurssin käyneille.
HUOM! Vaikka Sinulla ei olisi hevosalan koulutusta taustalla, voit silti hakea koulutukseen. Riittävä kokemus alalta riittää peruskurssin suorittamiseen.

Peruskurssit antavat perusvalmiudet hevosavusteisen psykososiaalisen ohjaustyön tekemiseen ja mahdollisuuden syventää osaamistaan hevosavusteiseen vuorovaikutusvalmennukseen tai –terapiaan. Kyseessä ei ole ammatillinen koulutus, vaan kokonaan uudenlainen menetelmäkoulutus. Päättötyönä peruskurssilla toimii kirjareferaatti sekä vapaamuotoinen näyttökoe kurssin antimia hyväksikäyttäen.

Lisäksi tarjolla on yrityksille, yhteisöille ja yksityisille ryhmille suunnattuja päiväkursseja, tyky-päiviä ja luentoja tilausten mukaan.

Työskentelyn tavoitteena on tukea vuorovaikutustaitojen kehittymistä hevosen kanssa ja hevosen avulla, psyykkistä hyvinvointia edistämällä. Koulutuksessa painotetaan oppimisen, psyykkisen kasvun ja eettisen hevostaidon merkitystä. Koulutus perustuu laajaan tietoon ja ymmärrykseen sekä hevosen että ihmisen oppimisesta, vuorovaikutuksesta ja sosiaalisista tarpeista.
Kurssin sisältö koostuuu kolmesta osa-alueesta: teoriaopinnoista, käytännön harjoittelusta hevosten kanssa sekä reflektoinnista ryhmässä. Kurssiin kuuluu lisäksi muutama kirjallinen tehtävä.

ILMOITTAUTUMINEN UUSILLE KURSSEILLE, hakuaika 1.3.2016 saakka.

Yhdelle kurssille mahtuu 8 kurssilaista.

Lisätiedot:
info@e-quality.fi
044-0336700

Kursseille hakeneille lähetetään tarkempi infokirje koulutuksen tarkemmasta sisällöstä ja käytännöistä.

Tervetuloa oppimaan myönteisessä ja turvallisessa ilmapiirissä vuorovaikutustaitoja ja niiden ohjaamista erilaisille asiakasryhmille!

PERUSKURSSI 2016

Sosiaali- ja terveysalan tai hevosalan pohjakoulutuksen omaaville ammattilaisille/riittävän kokemuksen omaaville

EI TOTEUDU VUONNA 2016 - sen sijaan tarjoamme viikonloppulyhytkursseja peruskurssin jo käyneille ja introkursseja uusille. Seuraa sivujamme sekä E-Qualityn FB-sivuja.

Hakemuslomake

Peruskurssi 2016
No file selected

JATKOKURSSIA EI VUODELLE 2016 

Jos olet kiinnostunut jatkokurssista (pääsyvaatimuksena peruskurssin hyväksytty suoritus) ota yhteyttä. Jatkokurssi toteutuu kun osallistujia vähintään 6 kpl 

Hakemuslomake

Jatkokurssi 2016
No file selected