Mistä on kyse?

Kyseessä on täysin uusi koulutusmuoto, peruskurssit alkoivat 2014

  • Työvälineitä sopivan peruskoulutuksen (sosiaali,- terveys-, kasvatus- tai/ja hevosalan koulutus) omaaville ammattilaisille, jotka asiakastyössään edistävät vuorovaikutustaitojen kehittymistä.
  • Peruskurssi ei anna terapeutin tms. ammattinimikettä, vaan menetelmällisiä työkaluja joita voi hyödyntää omassa työssään.
  • Halutessaan peruskurssin suorittanut voi käyttää nimikettä hevosavuisteisen vuorovaikutustoiminnan ohjaaja. Peruskurssin jälkeen oppilaalla on mahdollisuus syventäviin jatko-opintoihin. Jatkokurssin suorittanut voi käyttää nimikettä hevosavusteinen vuorovaikutusvalmentaja.

Keskeisiä ajatuksiamme ja toimintatapojamme:

  • Keskittyminen pelkästään hevosavusteiseen toimintaan.
  • Koulutus ei perustu mihinkään yhteen teoriaan tai suuntaukseen, vaan pyrkii hyödyntämään laaja-alaisesti erilaisia näkökulmia.
  • Koulutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä kasvatuksen, hevosalan, eläintenkoulutuksen, viestinnän, psykiatrian ja psykoterapian aloilta.
  • Koulutuksessa käydään läpi vuorovaikutusilmiöitä oppimisen, kehotietoisuuden sekä psyykkisen terveyden näkökulmasta.
  • Näkemys sekä ihmisestä että hevosesta kognitiivisena, kehittyvänä, tuntevana, psykofyysisenä ja tasavertaisena yksilönä.
  • Hevosen kanssa pyritään myönteiseen ja turvalliseen vuorovaikutukseen kunnioittamalla sen lajityypillisiä tarpeita ja auttamalla sitä ymmärtämään vuorovaikutustilanteita riittävän selkeällä ja kunnioittavalla tavalla.
  • Koulutus toteutetaan mahdollisimman pitkälle kokemuksellisesti, hevosen ja ihmisen kanssa työskennellään aidoissa ohjatuissa tilanteissa. Koulutuksesta noin kolmannes on teoriaa, kolmannes ryhmässä tapahtuvaa reflektointia ja kolmannes käytännön harjoituksia.
Hae kurssille täältä »